Kalligram, spol.s.r.o. | Lacné knihy

Kalligram, spol.s.r.o.

Bevezetés a 21. századba - Miklós Almási

Bevezetés a 21. századba - Miklós Almási shop >>

A 21. század mindent felborított, radikálisan új világot hozott, mindent lecserélt, ami a 20. században otthonos volt. Almási Miklós könyvélményein (művészet, zene, irodalom, építészet, filozófia, társadalomismeret, film) keresztül igyekszik fogódzót nyújtani, beemelni a 20. s.. Zistiť viac >>A puha költségvetési korlát - János Kornai

A puha költségvetési korlát - János Kornai shop >>

Kornai János válogatott munkáinak IV. kötete a puha költségvetési korlát témakörét járja körül... Zistiť viac >>Magyarság, zsidóság, emberiség - Péter Kende

Magyarság, zsidóság, emberiség - Péter Kende shop >>

Az Életműsorozat 4. kötetében, ahogy a könyv címe is sejteti, 3 nagy kérdéskört jár körül a szerző: magyarság, zsidóság, emberiség... Zistiť viac >>Nyelvek és kultúrák vonzásában II. - Ferenc Vörös

Nyelvek és kultúrák vonzásában II. - Ferenc Vörös shop >>

2004-ben jelent meg a kiadónk gondozásában a szerző négy nyugat-szlovákiai település családneveiről írt monográfiája. A Nyelvek és kultúrák vonzásában (I. rész, Kalligram, 2011) az előző munkának egyszerre szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyanannak a négy telep.. Zistiť viac >>Marci, a beszélő kutya - Vilmos Csányi

Marci, a beszélő kutya - Vilmos Csányi shop >>

„Képzeld el, hogy ha már sok ilyen Marci lesz, és az egyedül élő öreg nénikék majd szépen elbeszélgetnek velük, mint eddig, csak ezután a kutyák válaszolnak is, az milyen szép lesz.” A 2008-ban napvilágot látott Kannibálok. Történetek a sötét oldalról című elbeszél.. Zistiť viac >>Strácanie nájdeného času

Strácanie nájdeného času shop >>

Dodnes považujem za jeden z najvydarenejších darčekov, ktorý som kedy otcovi dala, to, že som ho vtiahla do takzvaného literárneho sveta. Som zároveň presvedčená o tom, že keby to bolo ináč a ja by som nepísala, otec by si tam svoju cestu našiel. Jeho texty by si svoju cestu našli... Zistiť viac >>Halotti pompa - Szilárd Borbély

Halotti pompa - Szilárd Borbély shop >>

A 2000. év karácsonyán, egy határmenti kisfaluban brutális rablógyilkosság áldozataivá vált születeinek állít lírai requiemet a kötet. Ez a kötet a nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt szerző lírai életművének kiemelkedő alkotása... Zistiť viac >>Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí - Ivan Halász

Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí - Ivan Halász shop >>

19. storočie sa považuje za obdobie vzniku a rozkvetu moderných národných ideológií a identít, ktoré napriek všetkým problémom a neskorším tragédiám zohrali nezastupiteľnú úlohu v procese modernizácie tradičných stavovských spoločností. Proces utvárania nových foriem ident.. Zistiť viac >>Štekajúca karavána - Radoslav Procházka

Štekajúca karavána - Radoslav Procházka shop >>

Radoslav Procházka, patriaci k výrazným osobnostiam mladej a strednej generácie právnikov, uzatvára týmto výberom zo svojej razantnej esejistiky a populárno-náučnej publicistiky jednu etapu svojej verejnej angažovanosti. Procházka vstupuje do politiky a táto kniha je jeho kvázimanifes.. Zistiť viac >>Térképzetek az orosz irodalomban - Ildikó Regéczi

Térképzetek az orosz irodalomban - Ildikó Regéczi shop >>

A szerző újszerű szempontokat felvonultató tanulmánykötete az orosz irodalom kiemelkedő alkotásait, az azokban előforduló létező és szimbolikus tereket elemzi annak a megállapításnak a mentén, miszerint a tárgyalt művekben megjelenő térfelfogás nem csupán határokat kijelelő .. Zistiť viac >>Pánszlávok a kastélyban - József Demmel

Pánszlávok a kastélyban - József Demmel shop >>

Justh József (1809 – 1875) Turóc megyei alispán élettörténetén keresztül megismerhetjük azt a korabeli réteget, amelynek létezését mind a magyar, mind a szlovák történeti kánon elhallgatta: a szlovák anyanyelvű és részben szlovák kulturális identitású magyar nemesek számo.. Zistiť viac >>Drága vendelinek - Zoltán Szalay

Drága vendelinek - Zoltán Szalay shop >>

Daniel Wend ismeretlenül érkezik Boroszlóba, hogy aztán saját teremtményei, a vendelinek űzzék el onnan. Vagy nem is ő teremtette a vendelineket? Léteznek-e egyáltalán, és meg tudják-e törni a Sárga Császár átkát? Szalay Zoltán új kötete egy lételméleti kérdésekkel játsz.. Zistiť viac >>Moje Košice - Tomáš Štrauss

Moje Košice - Tomáš Štrauss shop >>

Najnovšia kniha Tomáša Štraussa Moje Košice je historickou esejou o meste a jeho umení, pričom sa opiera o autorove vlastné výskumy a osobné zakúšanie jedinečnej slobodomyseľnej atmosféry Košíc daného obdobia... Zistiť viac >>Fejtől s lábtól

Fejtől s lábtól shop >>

Míg Tompa Andrea előző könyve, A hóhér háza egy magányos leány huszadik századvégi bildungsromanja, addig az új regény egy magányos férfi és egy magányos leány különös kettősét rajzolja meg száz évvel később. Felváltva beszélnek hozzánk: a Brassó közeli aljegyző fia .. Zistiť viac >>Kyotóban már tavasz van - Rácz Boglárka

Kyotóban már tavasz van - Rácz Boglárka shop >>

A fiatal költőnő immár harmadik verseskötetét a tömörség, a stilizált visszafogottság jellemzi. Nyelvi szempontból meghatározó: a mondat határainak feloldása, a központozás elhagyása, helyenként pedig a grammatika szabályainak áthágása. A versek többrétegűségét az irodal.. Zistiť viac >>A kilencedik - Ferenc Barnás

A kilencedik - Ferenc Barnás shop >>

Míg a Kádár-rendszer a magyar társadalmat megalkuvóvá és cinkossá tette, addig e regény kilencéves elbeszélője szívszorítóan tiszta és következetes gondolkodással idézi fel 1968 a maga és tizenkét tagú családja életére, illetve közvetlen környezetére vonatkozó eseményei.. Zistiť viac >>A mesék meséje

A mesék meséje shop >>

Közel félévezredes gyűjtemény kerül most a magyar olvasóközönség kezébe, ha úgy tetszik, az európai mesekincs első, intézményes gyűjteménye. Basile gyűjteménye a seicento Nápolyának nyüzsgő világában gyökerezik, de a candiai tartózkodásának köszönhetően, a Mediterrá.. Zistiť viac >>Ne hidd, hogy mese! - László Barak

Ne hidd, hogy mese! - László Barak shop >>

A gyűjtemény a költő legismertebb és legújabb gyermekirodalmi műveit tartalmazza, köztük olyanokat, mint a Tízéves vagyok, Macskabál, Csalimese, A tehetetlen teve, Ki szelet vet, Rakamazi kamaszok vagy a címadó Ne hidd, hogy mese!... Zistiť viac >>Moc kľučov - Aranka Kocsis

Moc kľučov - Aranka Kocsis shop >>

Jedno zo zlomových diel ruskej náboženskej filozofie začiatku dvadsiateho storočia sa považuje za prácu inklinujúcu k existencialistickým trendom vo filozofii. Paradoxnosť Šestova spočívala v tom, že bol filozof, teda človek mysliaci a poznávajúci, a tragédiu ľudskej existencie s.. Zistiť viac >>Národný záujem a zodpovednosť - Petr Weiss

Národný záujem a zodpovednosť - Petr Weiss shop >>

Národný záujem v slovenskej zahraničnej politike; potreba a možnosti konsenzu hlavných politických síl v SR v chápaní a presadzovaní základných štátnych záujmov v súvislosti so začleňovaním do NATO a EÚ a s praktickým pôsobením v týchto integračných zoskupeniach; zodpovedn.. Zistiť viac >>A Bábosok - Vilmos Csányi

A Bábosok - Vilmos Csányi shop >>

Csányi Vilmos, a világhírű etológus és több, kutyákról szóló sikerkönyv szerzője egyre inkább szépíróként is meghódítja az olvasókat! A Kannibálok. Történetek a sötét oldalról című elbeszéléskötete után most egy vérbeli regénnyel jelentkezik a szerző. A Bábosok r.. Zistiť viac >>Láska na diaľku

Láska na diaľku shop >>

Príbeh o nenaplnenej láske a vyrovnávaní sa s minulosťou nazvaný Láska na diaľku akcentuje potrebu čistých medziľudských vzťahov, návrat k tradičným hodnotám a potrebu široko chápanej ľudskosti... Zistiť viac >>Szaturnusz - Jacek Dehnel

Szaturnusz - Jacek Dehnel shop >>

Apa, fia és unokája – három monológban mesélik el közös történetüket. És egy remekmű a Madrid menti remetelak, a Süket Házának falán: a Fekete képek monumentális sorozata – ez a kulcsa mindannak, ami Francisco, Javier és Mariano között lezajlott, s ami egy-egy tekintélyelv.. Zistiť viac >>Rekviem egy macskáért - Béla Markó

Rekviem egy macskáért - Béla Markó shop >>

„...ebben az esszé- és publicisztikakötetben, amely a napi politikától való fokozatos visszavonulásom négy esztendejének az írásait tartalmazza, a múlandó publicisztika talán szégyelli a mellette páváskodó szépirodalmi esszét, és fordítva. Én viszont nemhogy nem szégyellem,.. Zistiť viac >>Halott föld, halott lányok - Pál Száz

Halott föld, halott lányok - Pál Száz shop >>

A fiatal szerző második kötetének elbeszélései olyan területeket hódítanak meg a próza számára, amelyek a »nouveau roman«-t idézik, vagy Mészöly Miklós Nyomozás-sorozatát. Mindezzel új, ismeretlen ösvényen indul tovább az író, azon a ponton, ahol az elődök abbahagyták... Zistiť viac >>Levelezés I. - Dezsö Kosztolányi

Levelezés I. - Dezsö Kosztolányi shop >>

A Kosztolányi-életmű kritikai kiadásának újabb darabja, a Levelezés első kötete nemcsak a Kosztolányi által írt leveleket, hanem a hozzá írtakat is tartalmazza, köztük számos olyat, melyről eddig nem volt tudomása az olvasóközönségnek. A pályakezdő Kosztolányi nemcsak nemze.. Zistiť viac >>Svet podľa Sašu Kozaka - Iulian Ciocan

Svet podľa Sašu Kozaka - Iulian Ciocan shop >>

Svet podľa Sašu Kozaka je román zo súčasnosti, ktorý prostredníctvom ironickej hyperboly s prvkami absurdného humoru mapuje dopad spoločenských a politických zmien na život obyvateľov krajiny v období perestrojky a v prvých rokoch nezávislej Moldavskej republiky. Autorovi sa podarilo.. Zistiť viac >>Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig - Csilla Fedinec

Kárpáti Ukrajna - Vereckétől Husztig - Csilla Fedinec shop >>

A 20. századi Kelet-Közép-Európában több olyan köztes tér is létezett, amelyek a birodalmak egykori perifériáiból lettek jobb sorsra érdemes tartományai az egymással viaskodó nemzetállamok valamelyikének. Ilyen köztes térnek számított a korabeli Kárpátalja. Könyvünk a magya.. Zistiť viac >>Miénk (lett volna) a tér? - Iván Lipovecz

Miénk (lett volna) a tér? - Iván Lipovecz shop >>

Ez a kötet azokról a politikainak mondható napi- és hetilapokról szól, amelyek 1989 elején már, és 1999-ben még mindig életben voltak (és amelyek – kevés kivétellel – ma is léteznek). Számukra ez a tíz esztendő a privatizáció lényegi időszakát a „hőskort” jelentette... Zistiť viac >>Súboj s komunizmom - Pavol Čarnogurský

Súboj s komunizmom - Pavol Čarnogurský shop >>

Čarnogurského "Súboj s komunizmom" predstavuje pútavý, memoárovo beletristicky spracovaný príbeh s nesmiernou historickou hodnotou pre budúce generácie. Celá atmosféra deja a udalostí bola vlastná obdobiu a represiám, ktoré Komunistická strana nastolila ako svoj systém vlády nad s.. Zistiť viac >>Lemorzsolódó kisebbség - István Gaucsík

Lemorzsolódó kisebbség - István Gaucsík shop >>

A magyarelleness jogalkotás, a lakosságcsere, a csehországi deportálás és a reszlovakizáció története jól dokumentált, a mai napig azonban még kísérlet sem történt a korszak gazdasági, pénzügyi és gazdaságpolitikai vonatkozásainak feltárására, a többségi szlovák nemzet v.. Zistiť viac >>Amado mio-Nečisté skutky

Amado mio-Nečisté skutky shop >>

Bihari Péternek láthatóan az a szándéka, hogy „személyes történeteken” keresztül mondja el, milyen is volt a világháború. Tudja és érti, hogy a háború története nem csak hadtörténet, hanem társadalomtörténet. Ezért nagyon sok oldalról ad pillanatfelvételeket a háborús.. Zistiť viac >>Strašné deti - Cocteau Jean

Strašné deti - Cocteau Jean shop >>

Jedna z najznámejších próz francúzskeho spisovateľa, režiséra, scénaristu a umelca v jednej osobe. Kniha vyšla v roku 1929 a odvtedy je považovaná za klasické dielo modernej francúzskej literatúry. Súrodenci Elisabeth a Paul žijú spolu s chorou matkou v chudobných podmienkach. Zni.. Zistiť viac >>Druhý dych - Martin Bútora

Druhý dych - Martin Bútora shop >>

Po knihe Odklínanie (Kalligram, 2004), po autorskej a editorskej účasti na rozsiahlom diele Kde sme? Mentálne mapy Slovenska (Kalligram, 2010), ako aj každoročnej práci na Súhrnných správach o stave spoločnosti (Inštitút pre verejné otázky, 1995 – 2010) prichádza Martin Bútora so .. Zistiť viac >>Einstein a teremtést olvassa - Árpád Tőzsér

Einstein a teremtést olvassa - Árpád Tőzsér shop >>

Tőzsér Árpád naplói negyedik kötetének a címe kihívóan a filozófiai igényt célozza. A kötet maga a 2005–2007-as évek feljegyzéseit, a költőnek a napi eseményekhez fűzött megfigyeléseit, észrevételeit, de mindenekelőtt az olvasmányélményeihez és saját írásaihoz, vers.. Zistiť viac >>V apríli - Viragh Christina

V apríli - Viragh Christina shop >>

Román V apríli Christiny Viraghovej je fascinujúcou štúdiou jednej tajomnej lúky vo Švajčiarsku, rozpráva o jej premenách v priebehu niekoľkých storočí: Začiatkom 15. storočia má lúka zlú povesť, pretože tu došlo k záhadnej vražde. V 20. rokoch 20. storočia už pozemok obkol.. Zistiť viac >>V službe demokracie

V službe demokracie shop >>

Súbor 70 textov stredoeurópskych intelektuálov a 48 výtvarných diel vychádza pod názvom V službe demokracie ako pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru... Zistiť viac >>Globális bordély - Pál Salamon

Globális bordély - Pál Salamon shop >>

Amikor ketten maradunk, megszólal: „Ha hisszük, ha nem, életünk fejedelme a szerelem.” Kérdőn nézek rá. Érdekes mondásnak szánta, vagy valóban hiszi, amit mondott? Tekintetemből olvassa kérdésemet. „Bizony, a szerelem a fejedelem. Ha hisszük, ha nem, akkor is, mert amilyen a s.. Zistiť viac >>Vydedenci - Szilárd Borbély

Vydedenci - Szilárd Borbély shop >>

Autor svoj román označil za životopisnú fikciu. Rozprávačom je malý chlapec, ktorý sa narodil a žije v ponižujúcich existenčných podmienkach niekde na maďarskom vidieku. Zo svojej perspektívy úprimne rozpráva o svete dospelých, ktorý mu neponúka inú možnosť, iba bezpodmienečn.. Zistiť viac >>Rendszer válás - Zoltán Lakner,Tóth Ákos

Rendszer válás - Zoltán Lakner,Tóth Ákos shop >>

Ebben a kötetben két okos ember írásai olvashatók. Az egyik politikai elemző, a másik publicista. A fülkeforradalom vagy micsoda előtt kezdődik a kötet, és tart ma is, ennek az egésznek ugyanis nincs vége, és mégcsak nem is sejteni, hogy mikorra várható. A szerzők minden írása p.. Zistiť viac >>Jelen és történelem

Jelen és történelem shop >>

A szlovák tudományos, politikai, társadalmi és kulturális élet jelentős képviselőjének legújabb, magyar nyelven megjelent kötete válogatás a szerző 1980 és 2010 között megjelent írásaiból. Tanulmá­nyainak, esszéinek, publicisztikai fejtegetéseinek főbb témái: a XIX. és X.. Zistiť viac >>Tágra zárt szemek - Arthur Schnitzler

Tágra zárt szemek - Arthur Schnitzler shop >>

Schnitzler a freudizmus eszköztárával, a tudatalatti folyamatok feltárásával jeleníti meg a történet főszereplőit, az orvos férjet és feleségét. A feleség álombéli kalandjait a férj a valós világban éli át. Az ő esetében az orgia valódi, a kísértések kézzel foghatóak, .. Zistiť viac >>Človek by mal žiť v záhrade - Emil Višňovský

Človek by mal žiť v záhrade - Emil Višňovský shop >>

Filozofická esej je žáner, ktorým sa autor obracia na širšiu intelektuálnu a kultúrnu verejnosť. Je to žáner, prostredníctvom ktorého sa filozofia usiluje vystúpiť zo svojich úzko odborných kruhov a problémov a nadviazať komunikáciu aj s nefilozofmi či „filozofickými laikmi.. Zistiť viac >>János nevében - Martin C. Putna

János nevében - Martin C. Putna shop >>

A kereszténység és a homoszexualitás mind egyéni, mind csoportidentitásként a mai világban egyértelműen egymás esküdt ellenségeinek tűnnek. Vajon feloldható-e valaha az "esküdt ellenség" státusz? A keresztény és a meleg identitás integrációjának kérdését vizsgálja a neve.. Zistiť viac >>Távol a szerelem

Távol a szerelem shop >>

Grendel Lajos a Négy hét az élet című remeklése után újabb leszámolás-regényt írt. A halál és a szerelem rejtélye végigkíséri a főhős egész életét. Csupán ötven év múlva szembesül apja halálának valódi körülményeivel, s a kamaszkori, beteljesületlen szerelem a Né.. Zistiť viac >>Babuľa - Jacek Denhel

Babuľa - Jacek Denhel shop >>

V rámci slovenskej literárnej scény sme si už nejako zvykli na to, že všetko, čo napíšu mladí autori je pokusom o akúsi generačnú výpoveď, ktorého výsledkom je žiaľ väčšinou hodnotovo prázdny nedospelý produkt zabalený do zbytočne veľkých umeleckých ambícií. Sklamanie.. Zistiť viac >>Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös

Kis magyar családnévatlasz - Ferenc Vörös shop >>

A kötetben található 370 térképlap bepillantást enged a Magyar családnévatlasz több mint öt éve tartó, jelenleg is folyó munkálataiba. A most közzétett kartogramok alapján két időszelet viszonylatában tájékozódhatunk: a 18. századból az 1720-as országos összeírás közel .. Zistiť viac >>Családias Európa - Milosz Czeslaw

Családias Európa - Milosz Czeslaw shop >>

A kötetet szerkesztette és az eredetivel egybevetette Pálfalvi Lajos A háborús katasztrófa, a sztálini diktatúra és az emigráció sokkja mély válságba sodorta Miłoszt az ötvenes évek elején. A Családias Európa az évtized végén, a személyiség reintegrációja után született.. Zistiť viac >>Nyelvek és kultúrák vonzásában I. - Ferenc Vörös

Nyelvek és kultúrák vonzásában I. - Ferenc Vörös shop >>

2004-ben jelentette meg a Kalligram Kiadó Vörös Ferenc négy nyugat-szlovákiai település családneveiről írt monográfiáját (Családnévkutatások Szlovákiában). A Nyelvek és kultúrák vonzásában az előző munkának egyszerre szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyananna.. Zistiť viac >>Pacsirta - Dezsö Kosztolányi

Pacsirta - Dezsö Kosztolányi shop >>

A kiadó egyik legrangosabb vállalkozása Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása, amely eddig igen komoly szakmai visszhangot és elismerést váltott ki. A Pacsirta az életműben is kiemelt fontosságú regény, így filológiailag hű kiadása nagy érdeklődést válthat ki... Zistiť viac >>A szegény kisgyermek panaszai - Dezsö Kosztolányi

A szegény kisgyermek panaszai - Dezsö Kosztolányi shop >>

Kosztolányi Dezső életműve a magyar irodalom kimagasló teljesítménye. Versíróként, az elbeszélő és értekező próza művelőjeként, valamint fordítóként egyaránt nagyon jelentős alkotónak bizonyult. Az irodalomtudomány régi adósságát rója le, amikor megkezdő írásainak t.. Zistiť viac >>A láthatatlan valóság (2. kiadás) - Rudolf Ungváry

A láthatatlan valóság (2. kiadás) - Rudolf Ungváry shop >>

Miért éppen Magyarországon változott meg alapjaiban a rendszerváltás eredményeként létrejött liberális politikai rendszer? Milyen érvényes nyelven lehet beszélni az új körülményekhez „mutálódó” politikai világról? Ilyen és ezekhez kapcsolódó kényes és provokatív kér.. Zistiť viac >>Kilátás az ezüstfenyőkre (2. kiadás) - József Gazdag

Kilátás az ezüstfenyőkre (2. kiadás) - József Gazdag shop >>

Őrültekházán belül vagy kívül? Kilátás vagy kilátástalanság? A kötetbe foglalt kilenc elbeszélés mindegyike szenvtelen hangú, szuggesztív beszámoló a pusztulásról, a kötet mottójában megidézett „kegyetlen csodák" idejéről. A 2005-ben megjelent, s a legjobb első próza.. Zistiť viac >>Život so psom - Ako mi Kika zmenila život - Štefan Danko

Život so psom - Ako mi Kika zmenila život - Štefan Danko shop >>

Premena vlka na psa je tou najkrajšou hrou prírody, ktorá sa na Zemi udiala. Víťazmi hry sa stali človek a pes. Tento úkaz ich navždy spojil a pes sa od tej chvíle stal závislým od človeka. Za starostlivosť mu po celý život verne slúži a oddane pomáha. Pestrý život s výnimočno.. Zistiť viac >>Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne - Thomas Bernhard

Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne - Thomas Bernhard shop >>

A világhírű osztrák író, Thomas Bernhard elbeszéléseinek és kisprózáinak magyar nyelvű gyűjteménye Adamik Lajos fordításában átfogó képet ad a szerző elbeszélői életművének alakulástörténetéről. A Kioltás, a Megzavarodás, Az olasz férfi és a Díjam után ez ötödi.. Zistiť viac >>Transart Communication - Hushegyi Gábor, Sőrés Zsolt

Transart Communication - Hushegyi Gábor, Sőrés Zsolt shop >>

Monografia dokumentuje dvadsaťročnú činnosť legendárneho umeleckého združenia Štúdio erté v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku. Skupinu založili József R. Juhász, Ilona Németh, Ottó Mészáros a Attila Simon v roku 1987 v Nových Zámkoch. Počas svojho pôsobenia sa združeni.. Zistiť viac >>Szlovákia története (2., bővített kiadás) - Dušan Kováč

Szlovákia története (2., bővített kiadás) - Dušan Kováč shop >>

A jeles szlovák történész, Dušan Kováč könyve előszavában egyértelműen elutasítja a mítoszteremtő ideológusok állásfoglalásait, a mitologizált történelemszemléletet, és kijelenti: „…az ideológustól eltérően minden történésznek törekednie kellene a társadalmi és .. Zistiť viac >>Kunstkamera - Zoltán Németh

Kunstkamera - Zoltán Németh shop >>

A Kunstkamera versei a marginálist szólítják meg, a háttérbe szorítottnak, a szenvedőnek kívánnak hangot adni egy lecsupaszított, alig költői versnyelven... Zistiť viac >>
Kahuda     Kalcovská Eva     KALLIGRAM, spol.s.r.o.     Kanopa     KAP-CO Pavel Kapusta     KAPLICKY CENTRE     Karlíková Michaela     Karmášek Jaroslav     Karmelitánské nakladatelství s.r.o.     Karolina Voňková - Lipnik     Kašpar Ladislav     KELTNER Publishing s.r.o.     KITCHENETTE     Klett nakladatelství s.r.o.     Klika     2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt