Hravá matematika 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-878812-0-0
VÝROBCA: TAKTIK

Cena: 8.85 EUR

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů je příprava na SCIO testy a přijímací zkoušky na SŠ. Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím matematiky vydaným nakladatelstvími Alter, SPN a Nová škola. V souladu s RVP ZV • Opakování ze 7. ročníku – aritmetika • Mocniny a odmocniny • Pythagorova věta • Výrazy • Mocniny s přirozeným mocnitelem • Lineární rovnice • Základy statistiky • Opakování ze 7. ročníku – geometrie • Kruh, kružnice, válec • Konstrukční úlohy


Hravá matematika 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia shop >>

Pre Českú republiku: ČR eshop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Hravá matematika 9 - PS pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 9 - PS pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojen.. Viac TAKTIK >>
Hravý dejepis 7

Hravý dejepis 7

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín v z.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Angličtina do vrecka

Angličtina do vrecka

Publikácia obsahuje súhrn anglickej gramatiky pre žiakov 1. stupňa ZŠ: tvorba a používanie jednoduchého, prítomného a minulého času, prehľad slovných druhov, základy anglickej konverzá.. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i-y - Viera Spišáková

Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i-y - Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. .. Viac Vydavateľstvo Taktik s.r.o >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt