Infektológia pre všeobecných lekárov

Infektológia pre všeobecných lekárov

Infektológia pre všeobecných lekárov

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-89182-69-5
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 24.08 EUR

Keďže Infektológia patrí k medicínskym odborom s najdynamickejším rozvojom, rozhodlo sa vydaateľstvo Raabe predložiť odbornej verejnosti publikáciu s najčastejšie sa vyskytujúcimi infekčnými ochoreniami v praxi všeobecného lekára. Prehľadný a hodnotný zdroj informácií prináša dôležité diagnostické informácie, možnosti antiinfekčnej terapie s množstvom odporúčaní a dôležitých upozornení.


Infektológia pre všeobecných lekárov shop >>

Knihy od rovnakého vydavateľa:
Kuliferdo 7 - Sluchové vnímanie - Věra Gošová

Kuliferdo 7 - Sluchové vnímanie - Věra Gošová

Posledný zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žia.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Matematika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok

Matematika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok

Pracovný zošit Matematika pre 7. ročník 1. polrok základných škôl je vypracovaný v súlade s ISCED 2. Prináša paletu rôznorodých aktivít, úloh a cvičení, ktoré sú doplnené pestrým.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Aktivity v materskej škole - Iveta Feketeová

Aktivity v materskej škole - Iveta Feketeová

Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpis.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>
Kuliferdo a jeho svet - Emócie a znalosti (Overovanie školských predpokladov detí (pracovný zošit...) - Helena Vlčková

Kuliferdo a jeho svet - Emócie a znalosti (Overovanie školských predpokladov detí (pracovný zošit...) - Helena Vlčková

Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Tretí zošit trojdielnej série Kuliferdo a jeho svet je zameraný na oblasť spolupráce a sociálnej zrelosti, pozornosti a pracovnej zrelosti, pracovn.. Viac Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. >>2018 Veľká ponuka najnovších titulov, vyberte si zo širokej ponuky kníh. Knihy Kontakt